Industriservice

Efter önskemål hos vissa kunder,har vi även personal för uthyrning från kort till längre tid. Exempelvis personal som medverkar i produktion eller någon form av efterbearbetning av produkter i produktionskedjan(hos kund eller i våra lokaler).

Vi servar även kunder med en mängd produktionsförnödenheter. Exempelvis montering av ställage,tillverkning och montage av rasskydd till ställage(produktion och lager),samt gallerväggar. I samarbete med kund tar vi även fram och tillverkar samt monterar olika produkter för att förbättra produktion och logistik,exempelvis stålemballage,materialställ,miljöstationer,mm.
IndustriService1
IndustriService2
IndustriService3